VILLA SLEMDAL

 

Bilder: Studio Dreyer Hensley og Mona Gundersen.